Urk Briest wijst compromis af

 URK, 9 januari 2010 - Het advies van de provincie Flevoland ten aanzien van het geplande windpark bij Urk is nauwelijks een compromis, stelt Comité Urk Briest. Het park wordt dan voor negentig procent gewoon gebouwd en daarmee komt men niet tegemoet aan de belangrijkste bezwaren.

Provinciale Staten van Flevoland adviseert de regering om geen turbines op de Zuidermeerdijk te plaatsen, maar wel op de Westermeerdijk, de Noordermeerdijk en in het IJsselmeer. De eerste turbine zou daarbij wel ietsje verder vanaf Urk moeten komen.

De turbines zullen in dit compromis zeer dominant aanwezig blijven in het IJsselmeergebied. Het uitzicht en het aangezicht van historisch Urk worden er door bepaald als het zou worden uitgevoerd. Urk Briest roept alle belanghebbende partijen dan ook op om het provinciale advies af te wijzen.

Urk Briest zet de strijd voor een turbinevrij IJsselmeer door. Zij vreest onder andere de teloorgang van belangrijke cultuurhistorische en landschappelijke waarden, vermindering van natuurdiversiteit, geluidsoverlast, een slot op de ontwikkeling van Urk en een aanzienlijke afname van de waarde van woningen. Ook vindt het comité dat er niet is gekeken naar alternatieven
.

 

Laatste Tweets

Uw mening:

Windpark Noordoostpolder...