Urk Briest niet blij met compromis gemeenteraad

Urk – 28 januari 2010 - Comité Urk Briest is niet blij met het compromis dat de gemeenteraad van Urk heeft gesloten door in te stemmen met een windmolenvrije zone rond de vuurtoren en kleinere turbines.  Urk Briest  stuurde gister nog een brandbrief aan de Urker politiek waarin het comité oproept de strijd voor een ‘turbinevrij IJsselmeer’ voort te zetten. Het comité roept het college van B&W en de gemeenteraad op ‘de belangen van Urk niet te verkwantselen’ door een compromis te sluiten.

Urk Briest zegt verontrust te zijn over de recente politieke ontwikkelingen ten aanzien van Windpark Noordoostpolder. “Hoewel in 2009 de gemeenteraad zich nog unaniem tegen het windpark uitsprak lijkt er nu een tendens naar compromis te zijn,” aldus het comité. Urk Briest refereert aan een recent provinciaal advies om enkele turbines te schrappen en de afstand tot de historische dorpskern enigzins te vergroten. Volgens Urk Briest wordt vanuit Den Haag en Lelystad ‘de indruk gewekt dat Urk geen andere keuze heeft dan in te stemmen met het windpark’ . Volgens de campagnevoerder geeft dit de Urker politiek ‘de indruk dat u met uw rug tegen de muur staat en in moet stemmen met een compromis.’  Urk Briest herinnert de lokale politici eraan dat de Urker bevolking voortdurend aangeeft dat het geen superwindpark wil, ook niet ten noorden van Urk. Het comité roept de gemeenteraad op Urk niet ‘in de uitverkoop te zetten’. “De compromissen die tot nu toe zijn voorgesteld zijn nauwelijks compromissen. De belangrijkste bezwaren van Urk worden niet serieus genomen”, adus het comité.  Volgens Urk Briest kan de gemeente Urk zich nog op vele manieren verzetten tegen het plan; als nu voor een compromis stemt, worden die middelen niet langer ingezet. Ook roept het comité de politieke vertegenwoordigers op om de gang naar de rechter niet in de weg te staan.
 

Laatste Tweets

Uw mening:

Windpark Noordoostpolder...