Jan Mulder: 'Urk wordt gewurgd'

Urk, 25 juni 2010 - Volkskrant columnist Jan Mulder zegt dat Urk door Windpark Noordoostpolder wordt ' omsingeld en langzaam gewurgd'. Hij zegt dit in een reactie op het plan van VROM om 11 landschappen als locatie voor industriele windparken aan te wijzen. 

Urk Briest werd in 2008 opgericht nadat Jan Mulder in een column opmerkte dat Urk over enkele jaren geheel gedomineerd zal worden door mega windturbines. Tot die tijd dacht de Urker bevolking dat 'normale' windmolens het huidige molens vlakbij de dorpskern zouden vervangen. 

Jan Mulder is woedend, net als Urk Briest. Het comite meent dat VROM opnieuw laat zien geen enkel respect voor de burger te hebben door te bepalen welk landschap wel of niet geschikt is voor industriele windparken. Geen landschap met middle of nowhere kan wanen’. Als er een gebied is waarvoor dit geldt dan is dat het stille, donkere, beschermde hart van Nederland, het IJsselmeer, met het voormalig eiland Urk, waarvan het dorpsgezicht nota bene bij de wet beschermd is. 

Ga voor de volledige commentaar van Mulder naar http://www.vk.tv/opinie/article1393245.ece/Jan_Mulder_verrommelen

Zijn eerder column over Windpark Noordoostpolder:  http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/648/Urk

En zijn pamflet over de windhandel in Groningen:  http://www.dvhn.nl/multimedia/archive/00265/pamflet_265862a.gif

 

Laatste Tweets

Uw mening:

Windpark Noordoostpolder...