Urk Briest: "Noordoostpolder met windpark geen werelderfgoed"

Satellietfoto Noordoostpolder en UrkUrk, 27 juli 2010 – Comité Urk Briest en Stichting Erfgoed Urk dringen er bij UNESCO op aan de Noordoostpolder niet tot werelderfgoed uit te roepen als de bouw van Windpark Noordoostpolder doorgaat. De organisaties hebben protest aangetekend bij UNESCO nadat de gemeente Noordoostpolder op de voorlopige lijst van Werelderfgoederen is geplaatst.

“Industriële windparken passen niet in beschermde landschappen. De gemeente Noordoostpolder moet kiezen tussen het beschermen van haar erfgoed of een industriezone met windparken, omdat deze niet samen gaan. De gemeente kan zich in de nabije toekomst slechts op een manier profileren: of als uniek polderlandschap, of als locatie voor industriële windparken,” zegt woordvoerder Leen van Loosen.

 

 

De Urker organisaties noemen de Noordoostpolder in een brief aan UNESCO ‘een uniek gebied, waar met mensenhanden vanuit niets op de zeebodem een landschap is gemaakt, dat na 75 jaar nog structureel intact is.’Volgens hen ligt het op een bult gelegen, eeuwenoude Urk ‘als contrapunt en beeldkenmerk in dit lage cultuurlandschap’, ‘grotendeels omsloten door de polder.’

 

De organisaties steunen de aanvraag om de Noordoostpolder om Werelderfgoed te worden maar menen dat deze alleen gehonoreerd mag worden als de plannen voor het industriële windpark worden afgeblazen. “Dat deze enorm hoge torens een zeer dwingend effect zullen hebben op het landschap van de Noordoostpolder en Urk hoeft geen nadere verklaring. De verhouding tussen de laaggelegen polder en het hoger gelegen oude eiland Urk met haar beschermd dorpsgezicht wordt volledig teniet gedaan,” aldus Van Loosen.

 

De gemeente Noordoostpolder is de locatie voor Nederlands’ grootste windpark, met 86 turbines met een tiphoogte van bijna 200 meter. De polder is vanwege haar unieke ontwerp een beschermd Belvedère gebied. UNESCO vergadert deze week in Brazilie over nieuwe plaatsingen op de werelderfgoedlijst. In oktober brengt een regeringscommissie advies uit aan het kabinet over de geselecteerde Nederlandse erfgoederen.

 

Kijk ook naar de NOVA uitzending van 28 juli via http://www.novatv.nl/page/detail/uitzendingen/7978/'Noordoostpolder+niet+op+Werelderfgoedlijst'

 

 

Laatste Tweets

Uw mening:

Windpark Noordoostpolder...