Hoog tijd voor gedegen debat over Windpark Noordoostpolder

Urk, 1 maart 2011 – Urk Briest en Stichting Erfgoed Urk (SEU) roepen de politieke partijen het voortouw te nemen voor een ‘gedegen debat’ over Windpark Noordoostpolder in de Tweede Kamer. Dit naar aanleiding van een brief van Minister Verhagen over overleg met gemeente Urk waarover de Urkers ‘diep teleurgesteld’ zijn.

Volgens de Urker organisaties is het Windpark Noordoostpolder tot nu toe enkel ‘zijdelings en versplintert’ in de Tweede Kamer besproken.

“Wij roepen de politiek ter verantwoording. Over een ingrijpend megaproject als dit moet middels de democratische weg een publiek besluit worden genomen, en niet –zoals nu gebeurt- middels Haagse achterkamertjes”, zegt woordvoerder Leen van Loosen.

 

Urk Briest en SEU ontvangen veel reacties van bezorgde burgers  ‘die zich steeds moedelozer beginnen te voelen’. ‘Wat heeft praten voor zin als er vervolgens niets mee wordt gedaan?’ vragen de organisaties zich af.

 

Volgens de Urker groepen is het overleg van Minister Verhagen met Urk hier een sprekend voorbeeld van. Hoewel een optreden van een anti-windmolenkoor op Het Binnenhof netjes werd afgelast om het overleg een kans te geven, liepen de besprekingen op niets uit.

 

Het voorstel van gemeente Urk, Dronten en Lelystad om een deel van het windpark te verhuizen werd niet gehonoreerd.

Volgens Urk Briest en SEU waren de randvoorwaarden voor het overleg zodanig ‘dat er van een serieus overleg bij voorbaat geen sprake kon zijn’. Zo mocht er geen vertraging worden oplopen, geen extra middelen  worden uitgetrokken en geen alternatieve locatie worden aangewezen.

“Opnieuw wint financieel belang van enkele initiatiefnemers het van de leefbaarheid van de woonomgeving van een grote groep mensen (18.500 inwoners),” schrijven de organisaties aan de politieke partijen.

Ook schopt de minister de Urkers tegen het zere been door te melden dat zij mogen participeren in het windpark  en het project nieuwe toeristische kansen biedt. Deze toezeggingen zeggen de Urkers weinig omdat zij ‘niet geïnteresseerd zijn in participatie in het windpark ‘ en zij twijfels hebben bij de genoemde toeristische mogelijkheden ‘omdat Urks huidige sterke kanten met de komst van het windpark grote schade oplopen.’

 

 

Laatste Tweets

Uw mening:

Windpark Noordoostpolder...