Deskundigen: dijken lopen mogelijk gevaar

Urk, 20 juni 2011 – De stabiliteit van de Noordoostpolderdijken verslechtert, als het beoogde Windpark Noordoostpolder straks in werking is. Een deel van het park, langs de Noordermeerdijk, voldoet zelfs niet aan de keurontheffing van het Waterschap en kan daarom niet worden gebouwd.

Dat blijkt uit een rapport van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) in opdracht van de Raad van State.

Comité Urk Briest voelt zich gesteund door de bevindingen van de StAB. “We hebben wel eens het gevoel gehad dat dit argument niet serieus werd genomen. Nu de StAB zo kritisch is, blijkt dat wij hier terecht de vinger bij hebben gelegd”, stelt Urk Briest in een persverklaring.

Het comité, dat sinds 2008 strijd tegen de komst van het ‘megalomane’ windpark in de nabijheid van Urk, heeft van meetaf aan aandacht gevraagd voor de veiligheid van de polderdijken. In de waterstaatkundige Noordoostpolder wonen zeker 60.000 mensen, verspreid over drie gemeenten.

De dijken worden bedreigd door de trillingen, die de draaiende windturbines veroorzaken. “Het gaat om betonnen torens van 135 meter hoogte en rotorbladen van 65 meter. Met molens van deze omvang op poldergrond is geen enkele ervaring. Tientallen enorme bouwwerken, die niet alleen het landschap verpesten maar ook nog eens gevaarlijk zijn”, verklaart Urk Briest.

Het comité vindt het onbegrijpelijk dat het Waterschap enkele jaren geleden groen licht gaf voor het Windpark. “De afgegeven keurontheffing is zo ruim, dat de Windkoepel zonder problemen steeds grotere windturbines in zijn plan kon opnemen. En dat terwijl al jaren bekend is dat de veel kleinere windmolens langs de dijk nabij de Flevocentrale die dijk zo lek als een mandje hebben gemaakt.”

De StAB kreeg in april 2011 de opdracht van de Raad van State onderzoek te doen naar bezwaren tegen Windpark Noordoostpolder, ingediend door diverse omwonenden en milieu organisaties.

Een van de conclusies van de StAB is dat berekingen uitwijzen dat de stabiliteit van de Noordermeerdijk, Westermeerdijk en Zuidermeerdijk niet aan de gestelde normen voldoet als het windpark eenmaal in werking wordt gesteld. Ook wijzen de deskundigen op het belang van aanvullend onderzoek naar de risico’s van kwel en trillingen voor de dijken.

Urk Briest klopte in 2008 tevergeefs bij het Waterschap Zuiderzeeland aan. In een brandbrief aan staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat vroeg Urk Briest in april 2009 om nader onderzoek naar de uitwerking van het bouwproject op de stabiliteit van de polderdijken. Als gevolg van de trillingen van windturbines wordt de kwel van water door de dijk veel groter en wordt de stabiliteit van het dijklichaam direct bedreigd, aldus het comité.

In augustus 2009 verschenen comitéleden in reddingsvest op de opening van de informatiekaravaan van Koepel Windenergie Noordoostpolder. De vesten stonden symbool voor het gevaar voor de veiligheid van het geplande windpark.

 

Laatste Tweets

Uw mening:

Windpark Noordoostpolder...