Urk Briest tegen Waterschap: “Nieuwe vergunningen niet afgeven”

Urk, 8 oktober 2011 – Urk Briest adviseert Waterschap Zuiderzeeland om geen nieuwe vergunningen voor Windpark Noordoostpolder af te geven. Het comité zegt dat het windpark een gevaar is voor de dijken, dat er informatie ‘onder de pet’ wordt gehouden en dat de positie van de dijkgraaf nog altijd omstreden is.

De Koepel Windenergie vroeg onlangs opnieuw watervergunnningen aan. Dit nadat Urk Briest jarenlang ageerden tegen de onzorgvuldigheid van het Waterschap.

Volgens het comité waren de oude vergunningen volledig ontoereikend omdat ze geen melding deden van de noodzakelijke gegevens over de grootte van het windpark en risico analyses. “Het feit dat de initiefnemers opnieuw een aanvraag hebben ingediend bewijst dat we het bij het rechte eind hadden”, aldus het comité in een verklaring.

De opnieuw aangevraagde vergunningen mogen niet worden verleend, meent Urk Briest. “Er is sprake van schade, men houdt dit onder de pet en bagatelliseert de risico’s voor de veiligheid van de inwoners van de waterstaatkundige Noordoostpolder”.

Urk Briest schrijft in haar zienswijze dat ze al twee keer een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur heeft moeten doen om informatie ten aanzien van dijkveiligheid los te krijgen. “Waterschap Zuiderzeeland weet dat de veiligheid in gevaar komt door toenemend kwel, vakgenoten weten het, maar gegevens wil men vooralsnog niet openbaar maken”.

Urk Briest heeft tevens twijfels ten aanzien van de scheepveiligheid. Volgens het comité is het risico op aanvaring van schepen op drift met de te bouwen buitendijkse windturbines groot.

Ook de positie van Dijkgraaf Tiesinga is nog altijd een hekel punt, meent Urk Briest. Na een kritische beoordeling van het rapport van de onderzoekscommissie door hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries staat de onafhankelijkheid van de dijkgraaf nog steeds volop ter discussie, aldus het comité.

 

 

Laatste Tweets

Uw mening:

Windpark Noordoostpolder...