“Dijken lopen wel degelijk gevaar door windpark”

Urk, 13 augustus 2013 Nu het heiwerk voor Windpark Noordoostpolder deze week begint, trekt comité Urk Briest opnieuw aan de bel. De dijken van de Noordoostpolder lopen wel degelijk gevaar door de aanleg van Windpark Noordoostpolder, zegt Urk Briest, temeer omdat eerdere graafwerkzaamheden al voor problemen zorgden.

Hoewel de Raad van State het groene licht voor de bouw van het mega windpark binnen en buiten de dijken nabij Urk gaf, zegt Urk Briest dat het heien groot gevaar kan opleveren voor het fragiele dijklichaam.

We zijn met talloze onderzoeken om de oren geslagen, maar blijven het herhalen: de bouw van dit windpark is en blijft een risicovol project. Wil de regering werkelijk onze veiligheid in gevaar brengen?, vraagt Urk Briest zich af.

Een windpark van deze proporties mag hier niet worden gerealiseerd omdat het gebied en het dijklichaam daar niet sterk genoeg voor is, zegt Leen van Loosen, woordvoerder van Urk Briest.

 

Graafwerkzaamheden uitgevoerd door Tennet bij de Westermeerdijk in Noordoostpolder moesten vorig jaar worden stilgelegd, omdat er gevaar bestond voor de dijk en de uitvoerders door overlast van kwelwater dat onder de dijk doorsijpelde en de bodem achter de dijk instabiel maakte. De duizenden enorme heipalen die vanaf woensdag in het kwetsbare gebied rond het dijklichaam geslagen zullen worden kunnen een soortgelijk gevaar veroorzaken.

Urk Briest voert sinds 2008 campagne voor de veiligheid van de omwonenden, die volgens het comité met de bouw van het windpark ernstig gevaar loopt.

Urk Briest voelde eerder gesteund door de conclusie van deskundigen gericht aan de Raad van State. De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) concludeerde dat de dijken mogelijk gevaar lopen als Windpark Noordoostpolder in werking wordt gesteld.

Het comité klopte in 2008 tevergeefs bij het Waterschap Zuiderzeeland aan. In een brandbrief aan staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat vroeg Urk Briest in april 2009 om nader onderzoek naar de uitwerking van het bouwproject op de stabiliteit van de polderdijken. Als gevolg van de trillingen van windturbines wordt de kwel van water door de dijk veel groter en wordt de stabiliteit van het dijklichaam direct bedreigd, aldus het comité.

In augustus 2009 verschenen comitéleden in reddingsvest op de opening van de informatiekaravaan van Koepel Windenergie Noordoostpolder. De vesten stonden symbool voor het gevaar voor de veiligheid van het geplande windpark.

 

 

Laatste Tweets

Uw mening:

Windpark Noordoostpolder...