Polderbewoners eisen garantie voor veiligheid bij realisering mega-windpark

22 april 2009 – De veiligheid van tienduizenden inwoners van de gemeenten Noordoostpolder, Urk en Lemsterland loopt mogelijk gevaar, als binnen enkele jaren de bouw van honderd enorme windmolens langs de IJsselmeerdijken van start gaat.

In een brandbrief aan staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat vragen het Comité Urk Briest en enkele bewonersorganisaties uit de Noordoostpolder om nader onderzoek naar de uitwerking van het bouwproject op de stabiliteit van de polderdijken.

 

In de brief herinneren de organisaties aan drie recente ‘bijna-rampen’ waarbij de dijken ernstig gevaar liepen. ‘Wat staat ons straks te wachten, als trillingen van onbekende sterkte de ondergrond van de polderdijken belagen?”, zo schrijven de organisaties.

Volgens de brief zitten in de Noordoostpolderdijken verschillende zwakke plekken. Deze plekken, met een slappe ondergrond, liggen op oude stroomgeulen uit de tijd toen het IJsselmeer nog Zuiderzee was. “Wij houden ons hart vast als straks over grote delen van de polderdijken intensief geheid gaat worden. Ook zullen zware machines, vrachtauto’s met beton, heipalen en onderdelen van de gigantische molens, over de dijken rijden.”

Ook als de molens eenmaal draaien, brengen trillingen die daardoor worden opgewekt volgens de brief grote risico’s met zich mee. “Ervaringen met de veel kleinere molens die enkele jaren geleden in Oostelijk Flevoland aan de voet van de polderdijk tussen de Ketelbrug en de Flevocentrale zijn gebouwd, hebben uitgewezen dat de hoeveelheid kwelwater dat daar onder de dijk doorstroomt enorm is toegenomen. Daardoor wordt de stabiliteit van het dijklichaam ter plaatse serieus bedreigd”, aldus de brief.

Volgens de verontruste organisaties is dit voor het Waterschap Zuiderzeeland inmiddels reden geweest om de bouw van nieuwe windmolens in de directe omgeving van de dijken (tot 50 meter afstand) geheel te verbieden.  Dit vooruitlopend op definitief beleid, dat het waterschap in voorbereiding heeft.

 

Laatste Tweets

Uw mening:

Windpark Noordoostpolder...