Urk Briest biedt petitie aan in kamercommissie
7 april 2009 - Comitéleden van Urk Briest boden vandaag een petitie aan tijdens het overleg van de vaste kamercommissie Economische Zaken. SGP, VVD en Christenunie lieten weten de petitie een goed initatief te vinden. Urk Briest had tevens een macquette van de Urker vuurtoren en geplande windturbine meegenomen, die veel indruk maakte op de kamerleden. Comitélid Tiemen Roos, gekleed in Urker dracht, deed tijdens de overhandiging een dringend pleidooi: ‘De Urkers zijn geen actievoerders, het zijn werkers. Als ze demonstreren, zoals nu, dan betekent dat dat de regering hen op het hart heeft getrapt. Het betekent dat u zorgvuldig naar hen moet luisteren.’ Dit advies werd door de kamercommissie opgevolgd. De kamercommissie wil meer zeggenschap voor Urk. Minister Van der Hoeven moet de gemeente Urk zorgvuldig betrekken bij de plannen voor het grote windmolenpark in het IJsselmeer. Daarop drongen de ChristenUnie, SGP, CDA en PvdA tijdens het debat aan.

PvdA, CDA en GroenLinks spraken zich wel uit voor het windmolenpark, omdat dit nodig is om voldoende duurzame energie op te wekken.

Het comité Urk Briest vraagt de commissie in de petitie onderzoek te doen naar drie punten:

1.Gevolgen van het plaatsen van nauwelijks geteste windturbines van 5-6 MW in en langs een onder Natura 2000 beschermd natuurgebied op een relatief dichtbevolkte locatie
2.Het maatschappelijk draagvlak en mate van informatie, inspraak en beslissingsbevoegdheid op/rond de geplande locatie
3.Alternatieve locaties elders in Nederland en vormen van niet-horizonvervuilende duurzame energie in het IJsselmeergebied.


De tekst van de toespraak van Tiemen Roos is te vinden op ‘Petities en Brieven’.

Voor meer informatie luister naar de reportage of Omroep Flevoland: http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/nieuwsbericht?NewsKey=8CD5429C13BB93E8C125759100578103
 

Laatste Tweets

Uw mening:

Windpark Noordoostpolder...