Geen maximumhoogte windmolens Flevoland

Lelystad, 23 april 2009 – De provincie Flevoland heeft in het Omgevingsplan Flevoland 2006 verzuimd een maximumhoogte voor nieuwe windmolens vast te stellen. Dat bleek donderdagavond tijdens de vergadering van de commissie Ruimte.  

Tot verbijstering van enkele leden van het comité Urk Briest, die kwamen inspreken bij de vergadering, heeft de Windkoepel Noordoostpolder daardoor  alle ruimte gekregen om steeds hogere molens te ontwerpen voor het beoogde mega-windmolenpark bij Urk. De enige eis die de provincie aan de omvang van nieuwe windmolens stelt is dat de ashoogte minimaal 100 meter moet zijn.

“De molens die nu gepland zijn, zijn veel groter dan waar wij enkele jaren geleden nog vanuit gingen”, lieten enkele statenleden zich in de wandelgangen ontvallen. 

De Commissie Ruimte werd  door drie comitéleden, Leen, Juriaan en Tiemen, op de hoogte gebracht van het Urkse verzet.  Urk Briest stelde twee concrete vragen: 

1. Is de provincie bereid de Beleidsregel Windmolens 2008 (een uitwerking van het Omgevingsplan Flevoland 2006) te herzien dan wel aan te vullen zodat de unieke ruimtelijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden van Urk en het IJsselmeergebied gewaarborgd worden?

2. Hoe is de Beleidsregel Windmolens 2008 (waarin staat dat nieuwe windmolens in Flevoland uitsluitend zijn toegestaan als daarvoor een equivalent bestaande windmolens wordt afgebroken) te rijmen met de insteek van de minister, dat dit park een belangrijke bijdrage moet leveren aan de uitbreiding van windenergie in Nederland? 

De commissieleden maakten duidelijk dat de vraag niet is OF het windpark er komt , maar HOE het er komt.  Diverse leden vroegen Urk Briest alternatieven of compromissen aan te dragen maar het comité gaf aan dat dit niet haar verantwoordelijkheid is.  

Het provinciaal beleid is vastgelegd in het Omgevingsplan en door Gedeputeerde Staten verder uitgewerkt in de Beleidsregel Windmolens 2008. In beide stukken komen de belangen van Urk er zeer bekaaid af, constateerde Urk Briest donderdagavond. Volgens het comité gaat de provincie volledig voorbij aan de specifieke en unieke ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van Urk en het aangrenzende IJsselmeer.

 

Laatste Tweets

Uw mening:

Windpark Noordoostpolder...