Urk Briest blijft bezorgd over veiligheid dijken

Urk/Lelystad, 3 juli - Hebben de grote turbines van het toekomstige Windpark Noordoostpolder invloed op de veiligheid en stabiliteit van de dijken in de Noordoostpolder? Als het goed is niet, zegt het Waterschap Zuiderzeeland. Maar Urk Briest vindt deze mening slecht onderbouwd.

Urk Briest vreest dat er sprake is van groot potentieel gevaar voor de inwoners van Flevoland. Als gevolg van de trillingen van windturbines wordt de kwel van water door de dijk veel groter en wordt de stabiliteit van het dijklichaam direct bedreigd. Deze informatie is door waterschap en Rijkswaterstaat tot nu toe behoorlijk onder de pet gehouden! De ervaringen van het Waterschap met kleine molens zijn bijzonder negatief. Uit een nieuw beleidstuk blijkt dat de regels voor de bouw van windmolens in de nabijheid van dijken drastisch worden aangescherpt.


Tijdens de algemene vergadering van het Waterschap op 30 juni bleek dat verschillende leden er niet gerust op. "Risico nummer een is het omvallen van de molen en het stuiteren op de dijk", zegt Erik Oosterom van de Algemene Waterschapspartij, die niet begrijpt dat er geen link is gelegd tussen de hoogte van de turbine en de afstand tot de beschermde zone.  

Ook Jan Riemens (Fractie Ongebouwd) is er niet gerust op.  "Het gaat om trillingen bij het heien van het fundament voor de turbine en om constante trillingen bij het draaien. Het gaat om de afstand tot de dijk en het geweld dat daarmee gepaard gaat", aldus Riemen. Johannes Schenk (CU) vroef of de vergunningen aan 'Windpark Urk' al verleend zijn en of hierover opnieuw gepraat kan worden. Waterschapbestuurder Jan Nieuwehuis gaf aan dat de vergunningen verleend zijn met de voorwaarde dat er aanvullend onderzoek wordt verricht.  Initatiefnemer Windkoepel heeft volgens hem onderzoek verricht, waaruit blijkt dat de dijken geen gevaar lopen. Urk Briest maakt zich zorgen over de objectiviteit van dit cruciale onderzoek.

Het comité Urk Briest, dat zich verzet tegen het windpark, vraagt al langer aandacht voor de veiligheid van de dijken. "Negatieve informatie is door het waterschap en Rijkswaterstaat tot nu toe behoorlijk onder de pet gehouden", zegt Tiemen Roos van Urk Briest. Zuiderzeeland legt het beleid voor windmolens op dijken na de zomer ter inzage. Dan kan iedereen officieel reageren. "Er zullen best reacties komen", aldus dijkgraaf Henk Tiesinga.

 

Laatste Tweets

Uw mening:

Windpark Noordoostpolder...