Urker erfgoed bewaakt door 'watchdog'

Urk, 24 juli 2009 – Vandaag wordt de Stichting Erfgoed Urk opgericht om als ‘onafhankelijke watchdog’ het Urker erfgoed te beschermen. Op 11 september organiseert de stichting samen met gemeente Urk een informatie- en debatavond voor de Urker bevolking over 'Windpark Urk'.

Stichting Erfgoed Urk (SEU) wordt gesteund door tien organisaties die zich inzetten voor de Urker cultuur. Ze wordt opgericht om het erfgoed van Urk beter te beschermen. Een aantal actuele zaken zijn hiervoor de aanleiding. Urk kreeg vorig jaar de status van Beschermd Dorpsgezicht; een onafhankelijke instantie wordt nodig geacht om tegenwicht te bieden aan overheden. Verder zijn er bedreigingen als gevolg van het geplande ‘Windpark Urk’. Volgens de initiatiefnemers worden bepaalde historische kwesties onvoldoende opgepakt, waaronder het behoud van het oude dorp, de oude zeewering en de Urker schedelkwestie.
 
SEU neemt ondermeer het voortouw in een proces bij de Raad van State tegen de bouw van Nederlands grootste windpark in de Noordoostpolder. De stichting voelt zich gesterkt door een recente motie in de Tweede Kamer, waarbij een brede meerderheid de initiatiefnemers van het windpark verplicht rekening te houden met het beschermde dorpsaanzicht van Urk.

 

Laatste Tweets

Uw mening:

Windpark Noordoostpolder...