'Dit begrijpt geen weldenkend mens'

Urk/Emmeloord, 28 juli 2009 – Volgens Stichting Erfgoed Urk en Urk Briest kan aan geen weldenkend mens worden uitgelegd hoe ‘meerdere rijen gigantische windmolens tot 200 meter tiphoogte’ structuur benadrukken. Noch hoe wieken met de spanwijdte van een Boeing 747 ‘rust doen ontstaan’. Vandaar dat zij een zienswijze tegen het Welstandsbeleid Windmolenlijnopstellingen Noordoostpolder hebben ingediend.  

“Het unieke dorpsaanzicht van Urk dient beschermd, de polder dient een open landschap te behouden en het IJsselmeer mag niet verworden tot industriegebied”, concluderen de bezwaarmakers. Het welstandsbeleid is speciaal ontwikkeld ter voorbereiding op een toekomstige bouwaanvraag voor het geplande mega-windmolenpark langs de Noorder-, Wester- en Zuidermeerdijken.

 

Volgens de organisaties heeft de gemeente geen rekening gehouden met Motie Zijlstra en brief van Minister Plasterk, waarin de autoriteiten worden opgeroepen het beschermde dorpsgezicht van Urk te ontzien en in de besluitvorming rond het geplande windmolenpark rekening te houden met de maatschappelijke en cultuurhistorische waarden van Urk.

 

De organisaties maken ondermeer bezwaar tegen het feit de gemeente uitsluitend gewag van landschappelijke aspecten van de Noordoostpolder zelf maakt, onder de motto’s ‘structuur’ en ‘rust’. “Die kwalificaties passen inderdaad bij rechte dijken en wegen, rechthoekige kavels en een open, relatief dunbevolkt polderlandschap zoals dat in het westelijk deel van de Noordoostpolder bestaat. Maar ze passen niet bij het duizend jaar oude historische zeefront van het voormalige eiland Urk, met de dichte bebouwing van Urk, de visserijgebonden bedrijvigheid en de ook voor Nederlandse begrippen zeer hoge bevolkingsdichtheid”, aldus SEU en Urk Briest.  

 

Ook ageren SEU en Urk Briest tegen het feit dat het geen oog heeft voor de unieke landschappelijke kenmerken van het IJsselmeer. “Dit open water heeft geheel unieke landschappelijke kenmerken, die door het geplande windmolenpark verloren zullen gaan. De nu nog goed herkenbare inbedding van Urk als eiland in de vroegere Zuiderzee  zal worden vervangen door indrukken van een industriegebied waar bewoning niet in past. Ons unieke, beschermde dorpsgezicht dreig daarmee te verworden tot ‘gebiedsvreemd’ element. “

 

In het derde punt noemen de organisaties het benadrukken van ‘structuur en rust’ in de windmolenopstellingen lachwekkend, ‘ware het niet dat het om zo’n ernstige zaak gaat’. “Meerdere rijen gigantische windmolens tot 200 meter tiphoogte, die bij windparken in zee vanaf de kust niet eens zichtbaar mogen zijn omdat ze de horizon vervuilen, zouden de structuur van de 7,5 meter hoge polderdijken ‘benadrukken’? En meer of minder snel draaiende wieken met de spanwijdte van een Boeing 747 zouden ‘rust doen ontstaan’? Dit valt ons inziens aan geen enkel weldenkend mens uit te leggen”, aldus de organisaties.

 Tenslotte schrijven SEU en Urk Briest dat de kwalificaties structuur en rust ‘volstrekt onvoldoende’ is ‘om het unieke landschap van de (westelijke) Noordoostpolder te omschrijven’ en dat het kenmerk ‘openheid’ moet worden toegevoegd. “Het zal een ieder duidelijk zijn dat een industrieel complex van reusachtige windmolens, dat de gehele westelijke en zuidwestelijke Noordoostpolder omsluit, een definitief einde maakt aan de kenmerkende ruimte en openheid van het gebied. Juist het contrast tussen het jonge, open, ruimtelijke polderlandschap en het oude, compacte, klein-stedelijke landschap van Urk zorgt voor een wederzijdse versterking van deze beide landschappen”, aldus de bezwaarmakers.

De zienswijze kan worden gelezen op deze link: http://urkbriest.nl/index.php/petities-en-brieven

 

Laatste Tweets

Uw mening:

Windpark Noordoostpolder...