Groent Front! trekt demonstratieplannen in

11 november 2009 - Milieu-organisatie GroenFront! zal komende zondag in Urk niet demonstreren voor windenergie. Dat maakte Rutger van den Dool van GroenFront! woensdagavond in Urk bekend. Hij deed dat aan het begin van een debatavond over windenergie. 'Het is niet onze bedoeling Urk op de ziel te trappen. Ik hoop zo de lucht op te klaren”, verklaarde Van den Dool. 

Woordvoerder Leen van Loosen van Urk Briest bedankte GroenFront! voor het besluit niet op zondag te gaan demonstreren. 'Er is nu veel kou uit de lucht. Ik hoop dat de discussie over windenergie op een open en respectvolle manier gevoerd kan worden.'

Ruim tweehonderd inwoners luisterden aandachtig en bewogen naar vurige pleidooien voor stimulatie van zonne-energie, een duurzame energiebron die volgens Peter Jansen van het Nationaal Kritisch Platform Windenergie de dupe dreigt te worden van windenergie, 'het speeltje van dit kabinet'.

Bij Groen Front! vinden ze dat we niet moeten kiezen tussen wind- óf zonne-energie, maar voor beiden. 'We hebben geen tijd te verliezen! Dat het aandeel windenergie gering is, komt doordat veel gemeenten dwars liggen en turbines tegenhouden.'

 Jansen merkte in dit kader op dat minister Cramer in augustus een voorstel heeft ingediend om de normstelling geluidsoverlast windmolens drastisch te versoepelen. 'Als de Tweede Kamer akkoord gaat, mogen windparken straks tien keer zoveel geluidsoverlast veroorzaken als andere industrieën.' Waarop een aanwezige in het publiek hardop 'daar gaat onze zondagsrust' verzuchtte. Urk Briest en diverse insprekers stelden voor dat de overheid het beschikbare geld dat in windenergie wordt gestoken, beschikbaar stelt aan lichtenergie, zodat elke Nederlander een paneel op zijn dak krijgt. 'En panelen hier op de dijken', aldus een inspreker. Urk Briest is ook voorstander van blauwe energie die kan worden opgewekt door het verschil in zoutconcentratie tussen zeewater en zoetwater. 

 

 

 

 

Laatste Tweets

Uw mening:

Windpark Noordoostpolder...