Urk Briest: 'Ageer voor de kerst tegen MER'

15 november 2009 - Urk Briest roept omwonenden van Windpark Noordoostpolder op om te ageren tegen de Milieu Effect Reportage. 'De strijd is nog lang niet gestreden. Iedere burger heeft zes weken, oftewel tot de kerst de tijd een zienswijze indienen en daarmee protest aantekenen tegen de bouw van het windpark', zegt woordvoerder Leen van Loosen.

Koepel Windenergie Noordoostpolder heeft vergunningen aangevraagd voor 93 turbines. De MER is ter inzage is gelegd bij gemeenten NOP en de provincie. Een samenvatting kan worden gedownload vanaf http://www.windkoepelnop.nl/project.php?cid=182

Urk Briest bereidt momenteel voorbeeld zienswijzen voor, die vanaf de website kunnen worden gedownload. De eerste voorbeeld zienswijze is te lezen onder Petities en Brieven.

 

 

Laatste Tweets

Uw mening:

Windpark Noordoostpolder...