Uitspraak van Raad van State is onlogisch, zegt Urk Briest

Urk, 9 februari 2012 – Urk Briest vindt de uitspraak van de Raad van State in de zaak tegen Windpark Noordoostpolder ‘onlogisch’. “De Raad geeft toe dat het plan rammelt maar laat  het project toch doorgaan; dat is niet logisch”, zegt het comité. Het comité noemt de bouw van Nederlands grootste windpark ‘een ramp voor Urk’.

Hoewel het comite deels in het gelijk is gesteld en de windboeren en Minister de proceskosten moeten betalen, is Urk Briest zeer teleurgesteld in de uitkomst.

Volgens het comité spreekt de Raad van State zichzelf tegen. "De Raad heeft het besluit tot vaststelling van het Rijksinpassingsplan voor het windpark deels vernietigd. Ook geeft ze aan dat de bouwvergunningen te vroeg zijn verleend. De hoogste bestuursrechter zegt dus dat het project van alle kanten rammelt maar laat de bouw op grond van 'eigen overwegingen' en op basis van latere rapporten en beleidstukken toch doorgaan. Dat is niet logisch", aldus Urk Briest.

Het comite voert verder aan dat conclusies van deskundigen ingehuurd door de Raad van State in de wind zijn geslagen. De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) concludeerde  in juni 2011 dat de dijken mogelijk gevaar lopen als Windpark Noordoostpolder in werking wordt gesteld.

Het comite beraadt zich nu op eventuele vervolgstappen. "Dit megalomane plan heeft voor veel maatschappelijke onrust gezorgd en heeft ingrijpende gevolgen voor het gehele IJsselmeergebied dat geacht beschermd te worden als Natura 2000 gebied. Wij zijn ervan overtuigd dat dit het verkeerde plan op de verkeerde plek is, en onze mening is na de uitspraak van de Raad van State niet veranderd. Wij geven de strijd dus zeker nog niet op", aldus het comite.

Urk Briest onderzoekt momenteel wat de verdere mogelijkheden zijn om het Windpark alsnog te stoppen. Het comite meent dat de initiatiefnemers vrijstelling van de Flora- en Faunawet dienen aan te vragen aangezien een groot aantal vogels en vleermuizen de dupe zal worden. Tevens onderzoekt het comite of het Europese Hof hulp kan bieden.

Volgens het comité mogen de initiatiefnemers forse schadeclaims verwachten. “Het kan niet anders of dit kolossale windpark zal negatieve effecten op de omwonenden en hun leefomgeving hebben. Dat dient te worden gecompenseerd”, aldus Urk Briest.

 

 

Laatste Tweets

Uw mening:

Windpark Noordoostpolder...