Urk vraagt hulp minister in strijd tegen windpark
Urk, 29 september 2008 - Het comité Urk Briest heeft samen met vijf culturele Urker organisaties de hulp van minister Plasterk ingeroepen. In een brief vragen zij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen de komst Nederlands grootste windturbinepark onder de rook van het historische dorp te helpen voorkomen.

Minister Plasterk verleende tijdens een bezoek aan Urk op 30 juni 2008 de status ‘beschermd dorpsgezicht’ aan de historische dorpskern. Volgens de brief waren de Urker culturele en cultuurhistorische instellingen hier erg blij mee en overtuigd dat de historische dorpskern nu beschermd zou zijn tegen ‘ondoordachte plannen’.

De bijzondere status blijkt echter een wassen neus sinds collega-minister Cramer de ‘megalomane plannen van de gemeente Noordoostpolder voor een windturbinepark van ongekende proporties’ omarmt, aldus de brief. Volgens de Urker organisaties gaat het om ‘de hoogste windturbines ooit, speciaal ontworpen voor zeeën en oceanen’.

“Negentig tot honderd van deze torens met een tiphoogte van bijna 200 meter zullen binnen twee jaar pal naast Urk verrijzen, op zo’n anderhalve kilometer afstand van het beschermde dorpsgezicht. Nog niet eerder zijn turbines van deze afmetingen in Nederland geplaatst. (…) Het nu zo karakteristieke aanzicht van Urk zal opeens heel nietig worden met rondom die gigantische torens”, aldus de briefschrijvers.

Volgens de bezorgde organisaties is er voor hen en de gemeente Urk beperkte ruimte om iets tegen het plan te doen, aangezien buurgemeente Noordoostpolder bedenker en de provincie Flevoland medeontwikkelaar van het plan is. “De bewoners van Urk, die het meest worden gedupeerd door dit plan, zijn nooit betrokken bij de besluitvorming”, aldus de culturele instellingen en Comité Urk Briest.

Minister Plasterk wordt gevraagd de afwijzing van het plan te ondersteunen en de zaak binnen het Kabinet aan de orde te stellen. De brief is ondertekend door Museum ‘Het Oude Raadhuis’, Stichting Culturele Activiteiten Bibliotheek, Stichting Urker Botter, Stichting Urker Uitgaven, Vereniging Vrienden van Urk en Comité Urk Briest.
 

Laatste Tweets

Uw mening:

Windpark Noordoostpolder...