Maak Geen Gebruik van Doorzettingsmacht

Actievoerders Doen Dringend Appel op Minister Van der Hoeven

Urk/Emmeloord, 12 februari 2009 - Actie comités Urk Briest, Stichting Rotterdamse Hoek en Tegenwind doen samen met de Flevolandse jachthavens een dringend appel op minister Van der Hoeven. Ze vragen haar om geen gebruik te maken van haar ’doorzettingsmacht’ om Nederlands grootste windpark in de Noordoostpolder te realiseren. De comités dragen als alternatief een grootschalig zonne-energieproject in de polder aan.


Volgens de brievenschrijvers wordt de trage gang van zaken rond het windpark niet beïnvloed door de massale bezwaren van omwonenden en andere belanghebbenden, omdat deze formeel niet gehoord zijn. “De voorbereiding van dit plan heeft tot nu toe namelijk plaatsgevonden zonder enig overleg met deze partijen”, aldus de campagnevoerders.

 


In een brief stellen de campagnevoerders dat de realisatie van het windpark achter gesloten deuren plaats vindt en dat de bevolking geen enkele kans van inspraak wordt geboden. De comités dringen erop aan dat de stuurgroep die het windpark wil realiseren openheid biedt en alle belanghebbenden in de besluitvorming betrekt.


In het radioprogramma Tros-Kamerbreed van 24 januari kondigde Van der Hoeven aan gebruik te willen maken van haar ‘doorzettingsmacht’ om Nederlandse grootste windpark nabij Urk te realiseren. Zij noemde de trage gang van zaken bij de voorbereiding van dit plan een “drama”, omdat niemand het wil accepteren. Het windpark is al een Rijksprojectplan waarin diverse inspraakstappen worden overslagen.  


De comités geven het voorbeeld van de wethouder van de gemeente Urk - het voormalige eiland dat volledig wordt ingesloten in het windmolenpark- die niet mag meepraten in de stuurgroep waarin initiatiefnemers met gemeente Noordoostpolder, provincie Flevoland en de Ministeries van EZ, LNV en VROM, de plannen voorbereiden. Ook bewoners van Noordoostpolder en ander belanghebbenden zijn volgens de schrijvers niet welkom bij de voorbereiding.


“Zeker bij een project met zo’n grote invloed op de leefomgeving van velen en met zulke ingrijpende gevolgen op de mogelijkheden voor andere economische activiteiten in zo’n wijde omgeving, is een bredere afweging van diverse belangen geboden,” aldus de actievoerders.


Het belangrijkste bezwaar van de comités is dat ‘financiële belangen van slechts een beperkte groep agrariërs, grondeigenaren en een grote Duitse multinational leidend zijn geweest voor de locatiekeuze van dit plan’.


In de brief presenteren de actievoerders een alternatief plan dat wel geschikt wordt geacht door omwonenden: een grootschalig zonne-energieproject. “Wellicht zou ook deze optie een rol kunnen spelen bij het ontwikkelen van een plan voor duurzame energieopwekking in dit deel van het IJsselmeergebied. Wij willen ons graag inzetten voor het verkrijgen van draagvlak daarvoor”, aldus de comités.
 

 

Laatste Tweets

Uw mening:

Windpark Noordoostpolder...