Besluitvorming rond windpark gebaseerd op misleidende informatie

Urk, 23 maart 2009 - Volgens het comité Urk Briest is de besluitvorming rond Nederlands grootste windpark in de Noordoostpolder gebaseerd op misleidende informatie. Het comité wil daarom met Minister Maria van der Hoeven in gesprek. Het comité vraagt de Minister in een brief tijd in te ruimen tijdens haar geplande bezoek aan Urk.


Volgens Urk Briest vond een belangrijk deel van de besluitvorming rond de komst van het windpark plaats toen de preciese plannen niet bekend waren. ‘Eventuele politieke besluitvorming in de Provinciale Staten van Flevoland, de gemeente Noordoostpolder of het Waterschap Zuiderzeeland van voor die datum moet hebben plaatsgevonden op basis van misleidende informatie of vage ideeën, in ieder geval niet op grond van de werkelijke plannen. Politici uit die diverse raden bevestigen dit. Wij kunnen ons ook moeilijk indenken dat eventuele vergunningverlening van voor die datum rechtmatig is geweest, omdat de megalomane omvang van het park niet bekend was bij de vergunningverleners’, aldus het Comité.

 


De Urker bevolking is tot op de dag van vandaag niet volledig ingelicht, aldus Urk Briest. ‘Tot april 2008, toen minister Cramer achter dit plan ging staan, is er op geen enkele manier bekend gemaakt dat er zó dicht bij ons dorp, zóveel turbines van zó’n enorme hoogte zouden komen. De details hebben we zelf uit incidentele berichten in de media moeten vernemen. De berichtgeving van toen heeft ons de stuipen op het lijf gejaagd’, schrijft het comité.


Volgens de actievoerders is niet eerder is een project van dergelijke omvang zo dicht bij een relatief grote woonkern geplaatst. ‘Ondanks het feit dat het windpark Urks skyline voorgoed zal verpesten en er ruim 18.000 Urkers op steenworpafstand van de geplande locatie wonen, hebben de uitvoerende organisaties en autoriteiten geen enkele moeite gedaan om onze gemeenschap op de hoogte te brengen of met ons in discussie te gaan’, aldus Urk Briest.


Volgens Urk Briest is tot op de dag vandaag is er geen duidelijkheid gegeven over welk vermogen de turbines zullen hebben en ‘zijn de op websites gepresenteerde animaties zo misleidend dat ze niet serieus kunnen worden genomen’. ‘Dit alles wijst erop dat men doelbewust heeft geprobeerd de Urker bevolking en omwonenden zo lang mogelijk onwetend en onmondig te laten zijn, om tegenstand tegen dit voor hen onverteerbare plan te voorkomen’, concludeert het comité.


Het comite legt  in haar brief uit dat de Urkers alles behalve een NIMBY (Not in My Back Yard) mentaliteit hebben. ‘Urk is tegenwoordig de plaats in Nederland van waaruit de meeste windmolens van het land te zien zijn’, aldus het comite, dat uitlegt dat ruim twintig jaar geleden het destijds grootste windpark van Nederland vlakbij Urk werd gebouwd – zonder enig protest vanuit de Urker bevolking. ‘Ondanks het feit dat het weinig oplevert aan energie, waren we er wel een beetje trots op dat Urk in zekere zin een steentje bijdroeg aan de campagne voor duurzame energie. Nadien zijn er rondom Urk tal van windmolens - al dan niet solitair - bijgekomen. We zijn dan ook zeker geen Nimby’s. En natuurlijk zijn wij alles behalve tegenstanders van duurzame energie’, aldus Urk Briest.

 

 

Laatste Tweets

Uw mening:

Windpark Noordoostpolder...