Tweede Kamer: Vervuil Urks horizon niet onnodig

25 april 2009 – Tijdens een kort plenair debat nam de Tweede Kamer deze week (23 april)  een motie aan waarin de regering wordt opgeroepen de horizon van het beschermde dorpsgezicht van Urk niet onnodig te vervuilen. Leden van comité Urk Briest boden de kamercomissie Economische Zaken op 7 april een petitie aan.

De motie was ingediend door Halbe Zijlstra van de VVD en werd gesteund door SP, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk. Volgens de motie hebben de windmolens ‘onmiskenbaar een visueel-ruimtelijke impact op het dorp Urk’.  De tweede Kamer roept de regering op tijdens de besluitvorming rond het geplande windmolenpark ‘rekening te houden met de maatschappelijke en cultuurhistorische waarden’.

 

Op 7 april deed comitélid Tiemen Roos, gekleed in Urker dracht, tijdens de overhandiging van een petitie een dringend pleidooi: ‘De Urkers zijn geen actievoerders, het zijn werkers. Als ze demonstreren, zoals nu, dan betekent dat dat de regering hen op het hart heeft getrapt. Het betekent dat u zorgvuldig naar hen moet luisteren.’ Minister Plasterk liet  op diezelfde dag weten dat hij de zorg van Urk ten aanzien van horizonvervuiling deelt. Plasterk zei zijn positie als wettelijk adviseur in het kader van de MER te zullen gebruiken om ‘optimale keuzes ten aanzien van cultuurhistorie en landschap te bevorderen’.

Mınıster Van der Hoeven liet in een reactie op de motie weten een bezoek aan Urk te hebben gebracht. ‘Ik heb op mij laten inwerken hoe dat er precies uitziet, zowel vanaf de kant van de gemeente Noordoostpolder als vanaf de zeekant’, aldus de minister, die herhaalde dat het er niet om gaat OF maar HOE het windpark wordt gerealiseerd.  ‘Daarbij speelt een aantal aspecten een rol, waaronder het Rijksinpassingsplan. Maar eerst moet de MER op tafel komen. Ik zie de motie daarom als ondersteuning van wat ik daar heb gezegd, wat niet wil zeggen dat ik iedereen volledig tegemoet kan komen’, aldus de Minister, die zei het oordeel over te laten aan de Tweede Kamer.

 

Laatste Tweets

Uw mening:

Windpark Noordoostpolder...