Urk Briest in brief aan Huizinga: veiligheid polder in gevaar

Urk, 22 april 2009 – De veiligheid van tienduizenden inwoners van de gemeenten Noordoostpolder, Urk en Lemsterland loopt mogelijk gevaar, als binnen enkele jaren de bouw van honderd enorme windmolens langs de IJsselmeerdijken van start gaat. In een brandbrief aan staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat vragen het Comité Urk Briest en enkele bewonersorganisaties uit de Noordoostpolder om nader onderzoek naar de uitwerking van het bouwproject op de stabiliteit van de polderdijken.

De organisaties van verontruste inwoners willen de garantie dat hun veiligheid niet in het geding zal komen. Volgens de brief is de veiligheid serieus in het geding, nu minister Van der Hoeven van Economische Zaken alle prioriteit lijkt te geven aan de realisering van wat inmiddels bekend staat als ‘windmolenpark Urk’. Staatssecretaris Huizinga is verantwoordelijk voor de primaire waterkeringen, de dijken en de kustbescherming.

 

In  de brief herinneren de organisaties aan de dijkversterking die enkele jaren geleden in de Noordoostpolder werd uitgevoerd. Het werk aan de Noordermeerdijk ter hoogte van Rutten heeft toen maandenlang stilgelegen, omdat het dijklichaam onder druk van passerende vrachtwagens dreigde te verzakken.

Bij Urk zelf ontstond tijdens dat project schade aan het dijklichaam bij gemaal Vissering. Even bestond zelfs vrees voor een dijkdoorbraak. Bij het Waterschap en Rijkswaterstaat werd groot alarm geslagen. Ook zakte een havendam plotseling in toen daar, na trilwerkzaamheden, een kraan over reed. Het duurde maanden voordat de schade was hersteld.

“Deze drie vergeten ‘bijna-rampen’ liggen ons als polderbewoners nog vers in het geheugen. Wat staat ons straks te wachten, als trillingen van onbekende sterkte de ondergrond van de polderdijken belagen?”, zo schrijven de organisaties.

 Volgens de brief zitten in de Noordoostpolderdijken verschillende zwakke plekken. Deze plekken, met een slappe ondergrond, liggen op oude stroomgeulen uit de tijd toen het IJsselmeer nog Zuiderzee was. “Wij houden ons hart vast als straks over grote delen van de polderdijken intensief geheid gaat worden. Ook zullen zware machines, vrachtauto’s met beton, heipalen en onderdelen van de gigantische molens, over de dijken rijden.”

Ook als de molens eenmaal draaien, brengen trillingen die daardoor worden opgewekt volgens de brief grote risico’s met zich mee. “Ervaringen met de veel kleinere molens die enkele jaren geleden in Oostelijk Flevoland aan de voet van de polderdijk tussen de Ketelbrug en de Flevocentrale zijn gebouwd, hebben uitgewezen dat de hoeveelheid kwelwater dat daar onder de dijk doorstroomt enorm is toegenomen. Daardoor wordt de stabiliteit van het dijklichaam ter plaatse serieus bedreigd”, aldus de brief.
Volgens de verontruste organisaties is dit voor het Waterschap Zuiderzeeland inmiddels reden geweest om de bouw van nieuwe windmolens in de directe omgeving van de dijken (tot 50 meter afstand) geheel te verbieden.  Dit vooruitlopend op definitief beleid, dat het waterschap in voorbereiding heeft.

Volgens de plannen moet direct ten noorden en ten zuiden van Urk binnen enkele jaren het grootste windmolenpark van Nederland verrijzen. Op de dijken en in het water komen zo’n honderd enorme windmolens te staan, met masten van 130 meter en een tiphoogte van bijna 200 meter. Deze molens zijn ontwikkeld voor off-shore windmolenparken en nog niet eerder in Nederland gebouwd.
De weerstand tegen de geplande windmolens is op Urk  zeer groot. Het vorig jaar opgerichte comité Urk Briest coördineert het verzet en heeft in korte tijd  5.000 handtekeningen tegen het windmolenplan verzameld. Deze zijn woensdag 8 april overhandigd aan minister Van der Hoeven.
Volgens het Comité Urk Briest dreigt het zicht op Urk straks weg te vallen achter een ‘ijzeren gordijn’ van onvoorstelbaar grote molens. Het gemeentebestuur van Urk maakt zich sterk voor de ontwikkeling van zonne-energie als alternatief voor de windmolens. Ook in de Noordoostpolder neemt het verzet tegen het geplande windmolenpark gestaag toe.

 

Laatste Tweets

Uw mening:

Windpark Noordoostpolder...