Vorbeeldbrief aan Minister Schulz

Aan Minister Melanie Schultz Van Haegen

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. (tav van Minister Schulz van Haegen)

 

Geachte Excellentie,

Samen met vele anderen ben ik diep teleurgesteld in uw beslissing om de vergunning voor Windpark Noordoostpolder aft e geven. Dit industriele windpark in het hart van Nederland, in en langs het beschermde IJsselmeer, heeft nauwelijks lokaal draagvlak en zorgt voor veel maatschappelijke onrust. Ik meen dat u met uw beslissing een onaanvaardbaar politiek, maatschappelijk en sociaal risico neemt en dat u hieermee de reputatie zowel van uzelf als uw partij op het spel zet.

Het windpark is niet democratisch tot stand gekomen. Toen er over de plannen werd beslist was de omvang niet bekend. Toen deze wel bekend was, was het te laat voor inspraak (in zoverre de buurgemeenten al iets hadden in te brengen).

Ik voel me als burger niet serieus genomen als ik hoor dat het park een miljard euro subsidie krijgt toegewezen. U heeft het laten gebeuren dat de komende vijftien jaar een miljard aan subsidies wegvloeit in de zakken van slechts 70 boeren en een energieleverancier. En dat niet eens vanuit de staatskas: vanaf 2015 draai ik er als consument via mijn energienota -welke met € 100 per jaar stijgt- rechtstreeks voor op.

De omwonenden (met name die uit Urk, een gemeenschap met meer dan 18,000 inwoners die straks in de schaduw van 86 ‘Euromasten’ leven) zijn nauwelijks serieus genomen. U zadelt hen en de inwoners van geheel midden Nederland op met vervuiling van de (nu nog open) horizon. Dit ondanks een geheel ander advies van de Rijksbouwmeester.

Met zichtafstanden van ca. 50 km in het IJsselmeergebied zullen de diverse lijnopstellingen overal nadrukkelijk zichtbaar en aanwezig zijn. De waarden van dit gebied (de uitgestrektheid, de ongestoorde vergezichten, de havensilhouetten, de duisternis en de rust ) gaan voorgoed verloren. Het geplande megawindmolenpark betekent de dood voor het IJsselmeer in zijn huidige vorm.

Het park bestaat deels uit 5-7,5 MW turbines waar nog nauwelijks ervaring mee is opgedaan, en zeker niet in dichtbevolkte gebieden. Wat het effect van de bouwwerken is op de dijken, de omwonenden, en de flora en fauna is totaal onduidelijk.

Zoals u zelf dikwijls hebt aangegeven is de effectiviteit van dergelijke parken omstreden. Bovendien is dit gebied uitermate geschikt voor niet belastende vormen van duurzame energie. De vlakke polder is ideaal terrein voor een grootschalig zonnepark, het IJsselmeer voor thermische energie, terwijl het Markermeer gebruikt kan worden voor broodnodige energieopslag.

De reputatie van uzelf en uw partij staat op het spel. Ik verzoek u dringend dit onzalige plan af te blazen.

In afwachting van uw reactie,

Naam en Adres

 

Laatste Tweets

Uw mening:

Windpark Noordoostpolder...