Open Brief aan Urker Bevolking

 

Open Brief van Urk Briest aan de Urker bevolking

Geachte dorpsgenoten,

Vorige week donderdag was een deprimerende dag voor ons en de Urker bevolking als geheel. Na een intensieve campagne van bijna 2,5 jaar kregen we te horen dat de Ministers Verhagen en Schultz de vergunningen voor Windpark (of is het Winstpark?) Noordoostpolder hebben ondertekend. Dit ondanks het feit dat het kabinet 18 miljard wil bezuinigen, dat premier Rutte windenergie niet serieus neemt (“Die malle windmolens draaien niet op wind, ze draaien op subsidie”, zei hij nog geen jaar geleden) en dat Minister Verhagen in een recente Brandpunt uitzending bewees geen inhoudelijke kennis van zaken te hebben.

Urk Briest wil allereerst de bevolking bedanken voor hun steun in de strijd tegen de windturbines. Sinds onze eerste publieksactie op de Westermeerdijk op 20 augustus 2008 hebben we ons volledig gesteund gevoeld. Niet minder dat 5000 mensen zetten hun handtekening onder een petitie die we samen met een stel oogkleppen op 8 april 2009 aan toenmalig Minister Van der Hoeven overhandigden. Enkele honderden Urkers dienden een zienswijze in tegen de MER. Talloze vrijwilligers en bedrijven hebben ons ondersteund; zonder jullie steun hadden we het niet zo lang volgehouden!

We willen tevens burgemeester Jaap Kroon bedanken voor zijn inzet. Hij heeft Nederland laten weten dat Urk serieus wil worden genomen en niet wil worden omgeven door 86 industriële ‘Euromasten’. Ook dank aan de gemeenteraad, die we opwekken gehoor te geven aan Anja Keuter-Kapitein’s oproep in de laatste gemeenteraadvergadering: ‘Laten we naar Den Haag gaan en daar met allen ruzie maken’.

Urk Briest heeft in haar korte bestaan alle middelen aangegrepen om protest aan te tekenen. We hebben talloze brieven naar Den Haag gestuurd, zijn gehoord door de Vaste Kamercommissie van Economische Zaken, en hebben protest aangetekend bij het Waterschap, Bureau Natura 2000, Unesco en talloze andere organisaties. We hebben een publieke debatavond georganiseerd, posters verspreid en zijn door honderden journalisten geïnterviewd. Ook hebben we het Urker bedrijfsleven geadviseerd niet te vallen voor ‘kortstondig economisch gewin’ door te participeren in de bouw van het park.

We denken niet dat de strijd is gestreden. Zonder naief te zijn menen we dat het tij wellicht nog gekeerd kan worden. Sinds donderdag stromen de steunbetuigingen uit het hele land binnen. Urk staat nu synoniem voor de strijd tegen megalomane windparken. ‘Winstpark Noordoostpolder’ staat landelijk en internationaal bekend als een controversieel project dat strijdig is met democratische, maatschappelijke en landschappelijke normen. Binnen de VVD bestaat onenigheid en diverse andere partijen vragen zich af of dit wel een wijs besluit is geweest, temeer omdat een toenemend aantal specialisten waarschuwt tegen de bouw van megawindparken, drie gemeenten in Flevoland een alternatief voorstel hebben ingediend en de Rijksbouwmeester moeite heeft met de locatie.

Wij geven niet op en roepen de bevolking op te blijven doorbriesen. Allereerst vragen we u een email of brief aan premier Rutte en ministers Verhagen en Schultz te sturen. Voorbeelden en adressen vindt u op onze website. Bestook Den Haag met uw klacht en laat zien dat er geen lokaal draagvlak voor het windpark is.

Op 5 februari organiseren we opnieuw een publieksactie op Urk waar we uw hulp bij nodig hebben. Samen met tegenstanders uit het hele land laten we horen dat Windpark Noordoostpolder van de baan moet. Neem contact met ons op als u ideeën heeft of wilt helpen met de organisatie.

Daarnaast bereiden we ons voor op een beroep bij de Raad van State voor. U roepen u op hetzelfde te doen; er zijn proceskosten aan verbonden maar deze kunnen gezamenlijk worden gedragen. Stuur ons een email ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. ) als u interesse heeft.

Tenslotte gaan we onverminderd door onze mening te laten horen. Het Windpark staat er nog niet. Er kan tussen nu en 2014 nog van alles gebeuren. We hebben het vaak gezegd en menen het: desnoods stappen we naar het Europese Hof. Als we met z’n allen ooit achter een ijzeren gordijn terecht komen dan willen we zeker weten dat we er alles aan gedaan hebben om dit te voorkomen.

Bries met ons mee!

Comité Urk Briest

www.urkbriest.nl

 

 

l

 

 

Laatste Tweets

Uw mening:

Windpark Noordoostpolder...