Toespraak 'Mark Rutte' op Urk, 27 januari 2011

Beste mensen,

Als ik hier zo sta realiseer ik me dat ik spreek tegen een groep mensen die zich zorgen maken. Zorgen over hun uitzicht, zorgen over geluidsoverlast, over de prachtige natuur van het IJsselmeergebied, de horirzon, de rust, de duisternis. Zorgen ook over de waarde van hun huis die door het geplande Windpark NOP zonder meer zal dalen. Veel maatschappelijke onrust heeft dit plan veroorzaakt en daarom wil ik Urk Briest bedanken die mij hebben uitnodigd om dit belangrijke moment samen met hun te delen.

Zij hebben mij herinnert aan de woorden welke ik tijdens de laatste verkiezingen heb gezegd.

Feiten welke vooraf waren onderzocht en op waarheid berusten.

Toen heb ik verteld over die Malle Molens, welke alleen kunnen draaien op subsidie.

En eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat dit in werkelijkheid ook zo is.

De VVD heeft altijd moeite gehad met het windpark. Niet alleen vanwege de enorme subsidie die er naar toe gaat maar ook vanwege de bijzondere locatie bij Urk.

Windmolens zijn niet uitontwikkeld en erg duur. De VVD is geen voorstander van exploitatiesubsidies. Om de milieudoelstellingen te behalen zien wij liever een effectief, innovatief en daadwerkelijk duurzaam beleid via bijvoorbeeld een leveranciersverplichting.

Maar jammer genoeg worden wij als Nederland gedwongen om te voldoen aan Europese afspraken.

Afspraken welke zijn gemaakt in een vorig kabinet en waar ik mij ook aan moet houden.

Deze windmolens zouden de Co2 daling moeten bewerkstelligen zonder dat er meting achteraf hoeft worden te verricht.

Dit spreekt natuurlijk allemaal voor zich en wij hebben als Nederland aan onze doelstellingen voldaan.Op dit moment worden meerdere elektriciteitscentrales gebouwd als backup voor de windparken.

Dit zijn gas, kolen en biomassacentrales die jammergenoeg nog veel C02 uitstoten.

Deze extra CO2 staat in schril contrast met wat het grootste windmolenpark van Nederland bij Urk aan Co2 omlaag zou moeten brengen.

Maar ja, wij moeten als Nederland laten zien dat we goede bedoelingen hebben en daadwerkelijk ons duurzaam en milieuvriendelijk ontwikkelen. Wat wij niet beseffen is dat het geld wat wij besteden aan deze windmolens zouden kunnen gebruiken voor alternatieven. Windmolens kosten veel belastinggeld, welke overigens vanwege windenergie de komende jaren zal worden verhoogd, geld dat wij als burgers moeten gaan betalen. Uw belastinggeld welke helaas voor een groot deel naar de initiatiefnemers en bouwers zal gaan. Wat nog van belang is voor ons, is onderzoek naar de korte lijnen welke er zijn/waren vanuit de inititatiefnemers en het Rijk.

Ik begrijp dat Urk zeker opkomt voor duurzame energie, maar dit niet op de manier zoals nu wordt bewerkstelligd. Windenergie dat zijn doel voorbij schiet, welke alleen initiatiefnemers en bouwers verrijkt. Geluidsnormen die eenvoudigweg worden aangepast

Grote offshore molens worden geplaatst bij een dorp als Urk, zonder dat er onderzoek is gedaan naar de effecten van deze turbines op een relatief dichtbevolkt gebied hebben. Afstanden worden voor schepen heel makkelijk aangepast in vergelijking met de eisen welke gelden in een Noordzee.

Als dit malle plan doorgaat zal dit mooie, bij de wet beschermde dorp worden ingesloten door windtorens. Een miljard subsidie wordt besteed aan een controversieel project en dat in een tijd waarin we door de economische crisis gewdongen worden op vrijwel alle fronten een bezuinigen. Een gedachte waar ik persoonlijk zeer veel moeite mee heb. Dit mooi land verdient beter!

Ik wens Urk veel succes in hun strijd tegen het windpark.

Rest mij alleen u nog te bedanken voor de eer om dit paneel te hebben mogen onthullen en u veel succes te wensen met de landelijke manifestatie welke 5 februari hier ‘op’ Urk zal worden gehouden . Ik nodig namens Urk Briest iedereen hiervoor hartelijk uit.

 

Laatste Tweets

Uw mening:

Windpark Noordoostpolder...