Open Brief Urk Briest juli 2012

 

Is Windpark Noordoostpolder (nu bekend als Windpark Urk) een feit? Onze nieuwe burgemeester, Pieter van Maaren, lijkt te denken van wel, en hij is niet de enige. Maar de strijd is nog niet gestreden!

Comité Urk Briest wil niet in het verleden blijven hangen, en is niet tegen economisch profijt, maar we willen de Urker bevolking eraan herinneren dat er nog diverse procedures lopen, en dat wij als het even mogelijk is naar het Europese Hof stappen.

Natuurlijk was de uitspraak van de  Raad van State in februari een grote teleurstelling. Temeer omdat Nederlands hoogste rechtsorgaan toegaf dat er veel fouten zijn gemaakt en dat er nog veel onduidelijkheden zijn. Maar toch mogen de plannenmakers doorgaan.

We sturen hierover deze week, samen met collega’s uit het hele land, een brief aan de Tweede Kamer. In deze brief staat onder anderen te lezen dat we bezorgd en verontwaardigd zijn over de wijze waarop de politiek de laatste jaren de rechtsbescherming van burgers in het ruimtelijk domein ernstig heeft beknot. Als gevolg van de Crisis- en herstelwet, de Rijkscoördinatie regeling inzake Ruimtelijke plannen en de Wijziging milieuregels windturbines wordt de samenleving nu geconfronteerd met een lawine aan plannen voor windturbineparken op land.

Omwonenden als gevolg van die regelingen voor hun verweer ‘bestuurlijk-juridisch’ gesproken naar Siberië verwezen, zoals ook bleek bij de behandeling door de Raad van State van de beroepen tegen Windpark Urk.

Wij kregen het gevoel dat we bij voorbaat verloren hadden, ondermeer omdat de bewijslast voor de bezwaren, die bij het bestuur dient te liggen, steeds bij de appellanten werd neergelegd.

Maar we briesen door. De Raad van State heeft tot nu toe in fase 1 een uitspraak gedaan, nu komen fase 2 en 3 nog. Juriste Martha Pasterkamp hielp ons onlangs beroep aan te tekenen tegen de Watervergunningen, AmvB Wijziging milieuregels windturbines en de Maatwerkvoorschriften uit fase 2. U kunt het beroep op onze website nalezen.

Momenteel werken we aan een bezwaar tegen de aanvraag van Windkoepel voor Flora- en faunawetontheffing en tegen andere vergunningen verleend onder fase 3. Zoals u weet is ons leefgebied gezegend met een rijke biodiversiteit, waaronder beschermde en zeer zeldzame vogel-, vleermuis en paddensoorten. Wij zijn er niet van overtuigd dat de sterfte onder deze diersoorten goed gemonitored zal worden en deze geen fatale gevolgen zal hebben.

Ook als deze bezwaren van tafel worden geveegd hebben we de mogelijkheid om naar het Europese Hof te stappen. Over de houding van de Raad van State in deze zaak valt heel wat te zeggen. Informatie die de overheid naar buiten brengt over windenergie is gekleurd en eenzijdig. Dit was ook het oordeel van de Nationale Ombudsman over de website van de overheid, waar vele lagere overheden hun beleid op afstemmen.

Kortom, de strijd is nog lang niet gestreden. We hebben veel bereikt. ‘Urk’ staat nationaal en internationaal symbool voor de strijd tegen industriële windparken op het land. We kregen het voor elkaar dat de eerste windmolens bij Urk geschrapt werden. We hebben de dialoog geopend voor een buitendijkse haven. Het Urkerbos blijft behouden door verplaatsing van de trace's. Er is veel aanvullend onderzoek verricht om de veiligheid te onderzoeken. De Raad van State heeft besluiten vernietigd en het windpark komt er niet tot er twee andere vergunningen en een ontheffing ligt. Kortom, ondanks het vele geld en de machtige lobby die achter dit project zit, hebben we succes kunnen boeken.

Dat geeft ons hoop.  En dat is waarom we doorbriesen.

We zijn blij dat de IJsselmeervereniging ons de Martin Biermanprijs 2012 heeft toegekend  toegekend ‘vanwege de niet aflatende strijd voor het behoud van de beeldkwaliteit en belevingswaarde van het IJsselmeergebied in de omgeving van Urk’. Deze prijs wordt op 8 september, tijdens Open Monumentendag, aan ons uitgereikt. Wij geven die dag het  motto ‘Vaarwel mijn IJsselmeer’ mee. We nodigen de gemeente, verenigingen en de horeca uit speciale activiteiten te organiseren en er een ‘briesende’ dag van de maken.

We vragen de politiek opnieuw niet te snel het hoofd in de schoot te leggen. We vragen de Urker bevolking met ons mee te blijven briesen. Binnenkort kunt u een zienswijze tegen fase 3 van onze website downloaden en deze opsturen. Als u verdere ideeën en tips heeft horen we het graag.

Ook nu heeft Urk Briest uw hulp hard nodig. Wilt u ons steunen, maak dan een gift over op rekeningnummer 1379.38.403 t.n.v. Stichting Erfgoed Urk onder vermelding van: Urk Briest.

Comité Urk Briest

 

 

Laatste Tweets

Uw mening:

Windpark Noordoostpolder...