Open brief aan Minister Van der Hoeven
Open brief aan minister mevrouw M.J.A. van der Hoeven  

Urk, 14 september 2009

 

Excellentie, geachte mevrouw van der Hoeven,

 

Afgelopen vrijdagavond, 11 september 2009, heeft Urk Briest een informatie / debat avond voor de Urker bevolking en direct omwonenden van het hier geplande windmolenpark georganiseerd. Voor- en tegenstanders van dit plan kregen de mogelijkheid om hun argumenten die voor of tegen betreffend plan pleiten ten overstaan van vele honderden belangstellenden te berde te brengen.

Hierna kregen de aanwezigen de gelegenheid vragen te stellen aan en te discussiëren met een deskundig forum. Deze avond vonden wij nodig omdat de bewoners van het gebied (inwoners van de gemeente Urk en Noordoostpolder) waar het windmolenpark gepland staat, ondanks uw duidelijke opdracht aan de windkoepel Noordoostpolder (tijdens uw bezoek aan Urk dit voorjaar), om de gemeente Urk directer te betrekken bij het project, tot nu toe niet actief zijn betrokken bij dit project.

 Deze avond evaluerend kom ik tot de conclusie, vooral door de ontluikingen van burgemeester ridder van Rappard van de gemeente Noordoostpolder, dat het voorliggende windmolenplan slechts (financieel) voordeel oplevert voor 60 boeren en een aantal buitenlandse!!! multi nationals en een bijdrage aan de nationale energiebehoefte van slechts 0,1% (volgens deskundig en wetenschappelijk onderbouwde berekeningen). Er is op geen enkele manier sprake van nationaal belang. Dit plan kost de Nederlandse staat (dus ons belastingbetalers) ruim 1 miljard euro, een uniek natura 2000, stilte en recreatie gebied, de werkgelegenheid van vele ijsselmeervissers, een snelwegpanorama, het vrije zicht op de horizon van alle omwonenden in een straal van 60 km. in de omtrek en een uniek cultuur historisch erfgoed. Bovendien zal het plan voor overlast in vele vormen voor de duizenden omwonenden zorgen en bedreigt het de veiligheid van de inwoners van Urk en de Noordoostpolder (zie onze brief aan staatssecretaris Huizinga van verkeer en waterstaat). 

Met deze brief wil ik een klemmend beroep doen op uw verantwoordelijkheid en wijsheid. Ik vraag u om alle feiten aangaande het windmolenplan Noordoostpolder zorgvuldig tegen elkaar af te wegen en de vele alternatieve (en meer rendabelere) vormen van duurzame energie in overweging te nemen.

 

In afwachting van uw reactie, verblijf ik,

  

Hoogachtend,

  

Leen van Loosen

Stichting Erfgoed Urk / Urk Briest

 

Laatste Tweets

Uw mening:

Windpark Noordoostpolder...