Vorbeeldbrief aan Minister Schulz

Aan Minister Melanie Schultz Van Haegen

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. (tav van Minister Schulz van Haegen)

 

Geachte Excellentie,

Samen met vele anderen ben ik diep teleurgesteld in uw beslissing om de vergunning voor Windpark Noordoostpolder aft e geven. Dit industriele windpark in het hart van Nederland, in en langs het beschermde IJsselmeer, heeft nauwelijks lokaal draagvlak en zorgt voor veel maatschappelijke onrust. Ik meen dat u met uw beslissing een onaanvaardbaar politiek, maatschappelijk en sociaal risico neemt en dat u hieermee de reputatie zowel van uzelf als uw partij op het spel zet.

Lees meer...
 
Voorbeeldbrief aan Minister Verhagen

Aan Minister Maxime Verhagen

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. (tav Minister Verhagen)

Geachte Excellentie,

Samen met vele anderen ben ik diep teleurgesteld in uw beslissing om de vergunning voor Windpark Noordoostpolder aft e geven. Dit industriele windpark in het hart van Nederland, in en langs het beschermde IJsselmeer, heeft nauwelijks lokaal draagvlak en zorgt voor veel maatschappelijke onrust. Ik meen dat u met uw beslissing een onaanvaardbaar politiek, maatschappelijk en sociaal risico neemt en dat u hiermee uw reputatie als Minister op het spel zet.

Lees meer...
 
Zienswijze Ontwerp-Rijksplan

Bureau Energieprojecten

Inspraakpunt Windpark Noordoostpolder

Postbus 223

2250 AE Voorschoten


AANTEKENEN (tevens per gewone post verzonden)

Betreft: zienswijzen ontwerpinpassingsplan, MER, aanvulling op MER en 33 ontwerpbesluiten voor Windpark Noordoostpolder

 

Lees meer...
 
Verklaar Windpark Controversieel

Urk Briest roept omwonenden op de Tweede Kamer te verzoeken Windpark Noordoostpolder controversieel te verklaren. Hieronder vindt u een voorbeeldbrief .

Email adressen van leden Tweede Kamer vindt u hier: http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/EZ/samenstelling.jsp

Email adress van de Kamercommissie Economische Zaken is Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Lees meer...
 
Voorbeeld Zienswijze

Inspraakpunt Windpark Noordoostpolder

Bureau Energieprojecten

Postbus 3042270 AH  Voorburg   

Betreft: zienswijze MER Windpark Noordoostpolder  

Urk, 11 december 2009   

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij dient ondergetekende een zienswijze in met betrekking tot het Milieueffectrapport (MER) Windpark Noordoostpolder, dat sinds 12 november jongstleden ter inzage ligt. Mijn zienswijze spitst zich toe op de volgende punten: 

1. locatie: er is onvoldoende onderzoek gedaan naar alternatieve locaties

2. cultuurhistorie en landschap: het historisch aanzicht van Urk wordt ernstig bedreigd en ook het unieke karakter van de Noordoostpolder als open gebied wordt geweld aangedaan

3. aardkundige waarden: er is geen rekening gehouden met de aardkundige waarde van De Vormt

4. veiligheid dijken: er zijn onvoldoende garanties dat het Windpark in de bouwfase én in de gebruiksfase de stabiliteit van de dijken van de Noordoostpolder niet in gevaar brengt

5. veiligheid scheepvaart: er is onvoldoende onderzoek gedaan naar het risico van een aanvaring van binnenvaartschepen en visserijschepen met één of meer molens en naar de mogelijke gevolgen van zo’n aanvaring voor het milieu6. economie: de gevolgen voor de regionale economie zijn onvoldoende onderzocht 
Lees meer...
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende > Einde >>

Pagina 4 van 6

Laatste Tweets

Uw mening:

Windpark Noordoostpolder...