Steunbetuigingen

Urk Briest ontvangt dagelijks steunbetuigingen vanuit het hele land. Hier vindt u een bloemlezing.


Dit is een aanvraag via http://www.urkbriest.nl/ van:

Nina en Noëlle

Wij zijn 2 meisjes van 8 jaar.

En we hebben al een actie gevoerd in nagele en heel veel mensen zijn er ook tegen. En we wouden graag vragen of u nog posteres voor de actie kunt brengen. En we wonen in nagele, maar mijn beppe woont op urk in de boterbloemstaart nummer 14.

GROETJES NOËLLE EN NINA


Dit is een aanvraag via http://www.urkbriest.nl/ van:

Anton Hessels

Geachte Urk Briest,

Ik wil graag een bijdrage leveren om dit plan van de regering te STOPPEN!!

met vriendelijke groet

Anton Hessels


Alhoewel ik een voorstander ben van duurzame energie wil ik jullie bij deze sterkte wensen bij het protest tegen het geplande windmolenpark. Jullie hebben in vele opzichten gelijk, doch vechten tegen de overheid die alleen door het verlenen van subsidie's aan windmolens om op deze op deze manier deze enigszins rendabel te maken is geen gemakkelijke strijd En laat dan de voorstanders van windenergie maar negatief reageren op jullie weerstand, je zou de reactie van deze groepen moeten horen als ze zelf geconfronteerd zouden worden met het aanleggen van een windmolenpark in hun eigen leefomgeving/tuin

 

Veel succes en ga zo door!


 

Dit is een aanvraag via http://www.urkbriest.nl/ van:

Baukje van Kesteren

Hierbij wil ik u laten weten dat ik meeleef met de bevolking van Urk en omgeving en dat ik uw inspanningen om het IJsselmeer voor de kust van Urk windmolenvrij te houden van harte ondersteun. De voordelen van een dergelijk windmolenpark op deze plaats wegen mijns inziens totaal niet op tegen de enorme nadelen die het zal hebben voor mens en natuur. Dit is absoluut geen 'groene' energie!

Baukje van Kesteren (auteur en voormalig inwoonster van de Noordoostpolder)


 

Dit is een aanvraag via http://www.urkbriest.nl/ van:

Patrick van der Werf

Goedenavond,

Allereerst complimenten voor uw verzet tegen het afschuwelijke windmolenpark.

Uw verzet is zeer belangrijk en ik denk ook dat het effect kan hebben de berichtgeving van de overheid ten spijt.

Graag zou ik een actiesticker ontvangen. Kunt u mij aangeven hoe ik dit moet doen?

Met vriendelijke groet,

Patrick van der Werf


 

Dit is een aanvraag via http://www.urkbriest.nl/ van:

G.Moolhuizen

Artikel in NRC/H. dd 13-01-2011 gelezen. Is die minister nou helemaal van de ratten besnuffeld?

Hoe krijgt hij het in zijn hoofd om dit toe te staan!!!

Zal nooit meer op hem stemmen.

Sterkte met de strijd

G.Moolhuizen

________________________________________

Dit is een aanvraag via http://www.urkbriest.nl/ van:

koster

Het mooiste plekje van Flevoland word in al haar aanzien volledig geruineerd.

Ik ben er heel erg op tegen!

________________________________________

Dit is een aanvraag via http://www.urkbriest.nl/ van:

ineke cramer

Is de sticker ook in emmeloord te koop? Misschien een idee om de bevolking vd noordoostpolder wakker te schudden dat het niet alleen om urk gaat maar de hele openheid vd polder straks verpest wordt door een muur van deze idioot grote,horizonvervuilende windmolens!

succes met jullie actie,hopenlijk is het tij nog te keren.

________________________________________

it is een aanvraag via http://www.urkbriest.nl/ van:

lies zondag

hallo mensen,

Ik wil jullie alle steun en succes wensen in jullie strijd tegen het windmolenpark Urk.

Wij hier in de Veenkoloniën zijn inmiddels ook aan de beurt. Een windmolenpark van 1 megawatt moet verrijzen in een dichtbevolkte kern met daaromheen vele karakteristieke dorpen en landschappen. Ik ben lid gworden van het Platform TegenwindN33, dat net als jullie de strijd gaat aanbinden.

Onbegrijpelijk dat dit allemaal nog kan, met alle negatieve feiten over windmolens en windenergie die er al zijn. Ik kan alleen maar concluderen: het geld regeert.

Wij zullen ons tot het allerlaatste blijven verzetten tegen deze afgrijselijke plannen en het onrecht dat de plaatselijke bevolking wordt aangedaan onder het mom van groene energie.

vr. gr.

Lies Zondag www.tegenwindn33.nl


 

Het windmolenpark bij Urk is ook een voorbeeld van slecht economisch beleid : de investeringen zijn enorm duur, effectiviteit en rendement laag, maar dat willen vele "groenen" niet toegeven. In de polders zien we ook dat boeren met subsidie/belastinggeld persoonkijk verdienen aan een windmolen op het erf --dit zou een liberale vrije-marktregering niet moeten willen.Er is nu al een ernstige horizon- en landschapsvervuiling op plaatsten waar mensen nog graag wat natuur en landschap zien. De overheid luistert weer alleen naar belangengroepen, niet naar burgers; die burgers tonen wijsheid in hun protest.


 

Dit is een aanvraag via http://www.urkbriest.nl/ van:

j. kroijenga

* windmolens te zware locale milieubelasting

* "landsbelang" dubieus

* 36 boeren die rijk worden via subsidies, dit soort pseudo-ondernemen is geen ondernemen.

* democratisch gehalte besluitvorming zwak

Succes met jullie acties tegen het windmolenpark.

J. Kroijenga, Oudemirdum, Gaasterland Frl

 


 

Dit is een aanvraag via http://www.urkbriest.nl/ van:

M. Schneider

Als inwoners van Oudemirdum, met (letterlijk) zicht op Urk, willen wij graag onze steun betuigen aan uw protest tegen het plaatsen van het "grootste windmolenpark van Nederland" bij Urk.

Ook wij, wonend aan de rand van het IJsselmeer, en met direct zicht op de (nu al) vele windmolens in de polder, zullen een landschapsvervuilend windmolenpark in ons uitzicht krijgen. Het zou zelfs de verkoopprijs van onze woning kunnen verminderen, want wie wil zo een lelijk geheel nou iedere dag de hele dag zien aan de horizon? Wij niet !

Wij wensen u veel sterkte met uw protest en protesteren mee.

Met vriendelijke groeten,

Dhr. J.K. en Mw. M. Schneider

 


 

Dit is een aanvraag via http://www.urkbriest.nl/ van:

A. BOONSTRA

Geachte heer, mevrouw,

Wellicht kunt u onderstaande link als ondersteuning gebruiken tegen het onzinnige besluit van het kabinet.

htt://www.deingenieur.nl/00/ig/nl/186/artikel/26864/Windturbines_staan_stil_in_2020.html

In gedachten heb ik de uitspraak van Rutte in maart 2010: "Windturbines draaien op subsidie...."

Veel sterke in uw strijd toegewenst en met vriendelijke groeten,

A. Boonstra


 

Dit is een aanvraag via http://www.urkbriest.nl/ van:

Theo Richel

Beste mensen,

Graag sluiten we ons aan bij jullie protesten tegen deze onzalige plannen. Hoewel we niet specifiek op de Urkse situatie zijn ingegaan bevat onze website op www.groenerekenkamer.nl vele artikelen en webinars over de onzinnigheid van windenergie. Een video over windenergie hebben we in voorbereiding.

Graag horen we van jullie op welke wijze wij ons bij jullie actie kunnen aansluiten, bijvoorbeeld door mede protest aan te tekenen bij de Raad van State.

Ook wil ik graag een postadres van jullie zodat ik een affiche kan opsturen.

Vriendelijke groet,

Theo Richel

De Groene Rekenkamer


 

Dit is een aanvraag via http://www.urkbriest.nl/ van:

Peter Marien

Geachte commissie,

Vanmorgen uw woordvoerder (huisarts) op de radio aan hoord en luisterend naar haar argumenten, kun je niet anders oordelen dan dat we ook in Nederland niet meer in een beschaafd land wonen aangezien er buiten de gehele bevolking om (de toekomstige rijke boeren uitgezonderd)een beslissing wordt genomen voor 1 miljard subsidie voor een plan waarvoor maar een kwalificatie is: KRANKJOREM.

Ik steun uw actie van harte en zou er bij u op aan willen dringen om de gehele nederlandse bevolking in te betrekken.

De emailpetitie die ik graag zou willen versturen is volgens mij gedateerd.

Alle succes

Peter Marien

Moergestel Brabant tel. 0135131600


 

Dit is een aanvraag via http://www.urkbriest.nl/ van:

Y.v.Dongen

Hierbij wil ik mijn steun betuigen aan het Comité Urk briest wat betreft de standpunten aangaande het windmolenpark.

Tip: maak duidelijk ruimte op uw website voor steunbetuigingen uit het land.

Succes bij de Raad van State!

Met vriendelijke groet: Yvonne van Dongen, Arnhem


 

Dit is een aanvraag via http://www.urkbriest.nl/ van:

richard

mischien overbodig te melden maar toch..

ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat het onderhoud van zulke molens op lange termijn, vele malen de opbrengst overschrijden.een voorbeeld is dat in de polder alweer molens worden ontmanteld.het blijft dus drijven op subsidie ,

ik heb dit gehoord van een specialist van gti/suarez,grt richard .


 

Dit is een aanvraag via http://www.urkbriest.nl/ van:

klaas-luut

Beste Mark , Geert en medeonderhandelaar deze formatieronde Maxim.

Alstublieft, laat het project windmolens bij Urk aan het IJsselmeer niet doorgaan!!

Laat Maria v/d Hoeven alle plannen die hiervoor gemaakt zijn, en de op handen zijnde aanbesteding toch intrekken !!

Er is meer dan 1 miljard euro subsidie mee gemoeid, wat we straks 'wegblazen''.

Toe, wees reeel en toon durf, door dit gesubsidieerde project in te ruilen voor een nieuw te bouwen kerncentrale aan de Rotterdamse Hoek.

dat creeert echte duurzame energie, en werkgelegenheid en kennis!!

met vriendelijke groeten , en altijd bereid tot toelichting,

Klaas-Luut Bakker


Jaap van der Breggen

nu het kabinet moet bezuinigen + mobiliseren publieke opinie de volgende suggestie:

Maak openbaar hoeveel miljoenen subsidie dit onzinnige project gaat verslinden.

Stel daarbij ook vast hoeveel co2 milieuschade de dagelijkse verkeersfiles veroorzaken om zo duidelijk te maken dat het geld béter kan worden besteedt aan het bestrijden dáárvan!

Succes

Jaap van der Breggen


 

Dit is een aanvraag via http://www.urkbriest.nl/ van:

M.J. de Vos

Dames, heren,

Ik mis in uw Zienswijze het punt, dat het IJsselmeer een belangrijk watersportgebied is. Vooral voor zeiljachten, maar zeker ook voor de  Bruine Vloot. Het gebied heeft een grote waarde voor toeristen en recreatie. De economische waarde voor vele haven aan het IJsselmeer is groot. Zonder watersport zouden Hindelopen, Medemblik, Makkum, Stavoren, uitgestorven dorpen zijn. De waarde van het gebied is, dat het een groot open water is. Dat wordt door het plaatsen van hoge dingen als gebouwen, maar zeker ook windmolens, ernstig aangetast. Nu al, als je de haven van Enkhuizen uitvaaart, lijkt het alsof je de tralies van een kooi in de verte ziet. En dat zijn dan de al bestaande windmolens. Dat kooigevoel strookt niet met het grote open water dat ik wil bevaren.

Met vr. groet,

Maarten de Vos

________________________________________

Dit is een aanvraag via http://www.urkbriest.nl/ van:

J.H.Hazelaar

Ik ben verleden week nog op Urk geweest ik kom er graag, en ik heb mij verbaast over het windmolen plan. Hoe bedenken ze het om de horizon met zoveel windmolens te "verkrachten"naar mijn idee staan er al genog molens die dat al regelen.

Ik wil u een aantal stellingen citeren uit het boek "Nader bezien"van Prof.Huib van Heel, ze zijn te vinden op blz.167. Windmolens zijn efficiënte kapitaalvernietigings installaties. Windmolens verhinderen aardgasbesparing en verhogen de CO2 emissie. Bij halve snelheid van de molen wekt hij maar 1/8 deel van zijn vermogen op, met andere woorden er moet altijd voldoende wind zijn wil hij z'n'nominaal vermogen opwekken.

Als ik een advies mag geven : probeer ook via de insteek van deze stellingen te reageren naar de bedenkers.

Hartelijke groet,

Jan Hendrik Hazelaar


De windmolenindustrie is een produkt van milieupolitiek zonder goede economische grondslag.De subsidierering ervan heeft gezorgd voor een enorme hype met zeer ongezonde vervuiling van onze ruimte plus gezondheidsproblemen voor bewoners.Hetlage energie- en economisch rendement van die apparaten wordt verdoezeld met belastinggeld.

 

De uitbreiding ervan op natuurgrondgebied-incusief IJsselmeer-is een uitwas van die politiek -zie ook activiste/ex-minister Cramer.Grote-stadsbewoners en politici hebben meestal weinig interesse in de belangen van- en groeiend protest in plattelandsgemeenten.Klein Urk tegen de "groene" industrie :ik wens hen sterkte

c, Utrecht op 28-01-2011, 11:00


 

 

Dit is een aanvraag via http://www.urkbriest.nl/ van:

margot van asseldonk

ik steun jullie verzet tegen dat cordon van windmolens bij Urk van harte. groeten uit rotterdam


Beste mensen,

 

Op de site http://www.windenergie.nl/110/onderwerpen/cijfers/statistieken kunt u lezen dat 31% van het opgestelde windenergievermogen in Flevoland staat opgesteld.

In de Flevopolder bestaat er geen vergezicht meer zonder daarin een windmolen aan te treffen.

Deze twee redenen zijn voldoende:

1. In Flevoland staat meer dan voldoende windmolens opgesteld.

2. Er is nu al geen vergezicht zonder windmolen meer mogelijk.

Wij zijn klaar!

Nu gaat eerst de rest van Nederland aan de slag om haar elektriciteitsconsumptie alternatief op te wekken.

Succes ermee.

Leen Hogenes, Almere

 


 

 

 

Laatste Tweets

Uw mening:

Windpark Noordoostpolder...